Algemene voorwaarden

FAME! Sportkampen is een vzw gevestigd op Ranstsesteenweg 173, 2520 Ranst, en dienstverlener van georganiseerde sportkampen binnen het gebied van de gemeente Ranst.

1. Definities
FAME! is de afgekorte naam van FAME! Sportkampen vzw.
De klant of de gebruiker is de persoon die gebruik maakt van de website www.famekampen.be
Sportkampen zijn de dienst aangeboden door FAME! en omvatten steeds een vooraf afgesproken periode, locatie, kostprijs en verdere informatie die steeds duidelijk wordt weergegeven op de website of na inschrijving.

2. Betalingen
De gebruiker dient op de website nooit betalingen uit te voeren. Alle betalingen zullen verlopen via bankoverschrijving.

De prijzen vermeld op de website van FAME! zijn steeds inclusief btw.

Wanneer de gebruiker zich via deze website registreert voor een sportkamp, zal de te betalen som tijdig gecommuniceerd worden naar het opgegeven e-mailadres van de gebruiker. Men dient deze som binnen 14 dagen (tenzij anders vermeld per e-mail) te betalen op het rekeningnummer in de e-mail vermeld, anders behoudt FAME! zich het recht om de inschrijving nietig te verklaren.

FAME! behoudt zich ten alle tijde het recht om zonder verklaring of voorgaande waarschuwing een inschrijving te annuleren, mits tijdige terugbetaling van het reeds door de gebruiker betaalde inschrijvingsgeld (als dit al betaald is).

3. Annulering
Na bevestiging en betaling van een inschrijving kan de klant enkel een terugbetaling eisen om medische redenen. In dit geval dient de klant schriftelijk via e-mail een geldig doktersattest toe te sturen, en deze annulering is enkel geldig na bevestiging van een verantwoordelijke bij FAME!.

De terugbetaling zal dan tijdig gestort worden op het rekeningnummer van de klant met afhouding van € 25 administratiekosten.

4. Privacy
Op de website van FAME! kunnen persoonlijke gegevens gevraagd worden tijdens een inschrijving of het invullen van een contactformulier. FAME! bindt zich er toe deze gegevens nooit te delen met derden, tenzij met toestemming van de gebruiker of wanneer uiterst noodzakelijk voor het verder verloop van de inschrijving of de sportkampen

5. Visueel materiaal
Foto’s genomen tijdens de sportkampen kunnen gebruikt worden op de website of als promotioneel materiaal door FAME!. De klant behoudt zich steeds het recht te verzoeken om een foto waar hun kind in te zien is aan te passen of te laten verwijderen van de website. Dit dient de klant schriftelijk per e-mail of het contactformulier te laten weten.

6. Verzekering
Betalende deelnemers aan het kamp zijn verzekerd voor sportongevallen. De verzekering dekt enkel lichamelijke ongevallen tijdens deelname aan de activiteiten tijdens de uren van het kamp. FAME! is niet aansprakelijk voor ongevallen op weg naar het kamp en/of terug naar huis.